Go—PopUp vertrouwt op Hiscox, een verzekeringsmaatschappij gevestigd in Londen en gespecialiseerd in verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid voor ondernemingen wereldwijd met innoverende bedrijfsmodellen.

De verzekeringen die Go—PopUp haar klanten biedt, zijn:

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor Huurders

Deze dekt vorderingen naar aanleiding van schade aan derden in de hoedanigheid van huurder van het pand ten aanzien van de eigenaar. Wanneer de reservering via Go—PopUp wordt gemaakt, is deze verzekering in de behandelingskosten begrepen zodat de huurders zijn gedekt tegen de schade die ze kunnen veroorzaken aan de eigenaars of derden naar aanleiding van hun activiteit op een plaats. Een toegevoegde waarde die voor gerustheid zorgt.

Hieronder tonen we u een samenvatting van de gewaarborgde dekkingen.

Onderdeel Burgerlijke Aansprakelijkheid:

Onderdeel Werkgeversaansprakelijkheid:

Ligging:

Garderobe:

De polis biedt wereldwijde dekking, met uitzondering van de VS en Canada.

Overige verzekeringen

Naast de verplichte en in de behandelingskosten begrepen verzekeringen, kunt u via Go—PopUp een verzekering rechtsbescherming met betrekking tot de rechten op het pand en telefonische rechtsbijstand afsluiten. Deze verzekering dekt de gerechtskosten in het geval van eventuele vorderingen wanneer een van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, bijvoorbeeld willekeurige annulering van een reservering door de eigenaar of onrechtmatig gebruik van de plaats door de huurder.

Via Go—PopUp kan de huurder ook verzekeringen aangaan om de annuleringskosten van het evenement te dekken in het geval van o.a. nadelige weersomstandigheden of zware ziekte van de sleuteldeelnemers.

Tot slot kan Go—PopUp verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de eigenaars verzorgen. Doorgaans zijn de plaatsen reeds gedekt door dergelijke verzekeringen, hetzij ingevolge de wet hetzij wegens de goede praktijken van de eigenaar. Zo niet, kan Go—PopUp hier optioneel en op verzoek van de eigenaar of huurder voor zorgen.

Conclusie

Al deze verzekeringen zorgen voor extra vertrouwen, waardoor Go—PopUp een nog meer gepersonaliseerde dienstverlening kan aanbieden t.a.v. de klant. Neem voor verdere informatie rechtstreeks contact op met ons via help@gopopup.com.

De overeenkomst met Hiscox werd mogelijk gemaakt door de tussenkomst van Ribé Salat, wereldwijde verzekerings- en herverzekeringsmakelaar, met een gespecialiseerde afdeling voor digitale programma's.

Neem contact op met ons